VraagKracht voor professionals

VraagKracht heeft in de loop van de jaren heel wat trainingen, workshops, bijscholingen, supervisie, coaching, intervisie en anderen werkzaamheden verzorgd bij organisaties in psychiatrie, jeugdzorg, kinderopvang, ouderenzorg, maatschappelijk werk, welzijn, onderwijs, gemeenten en het bedrijfsleven in Vlaanderen en Nederland. 

Vorming op maat

Alle organisaties en teams hebben hun eigen specifieke vragen.  Al onze vormingen zijn dan ook  maatwerk. We zijn praktijkgericht, oefenen vaardigheden en werken zoveel mogelijk met onderwerpen die deelnemers zelf  inbrengen. 

 

 

Een greep uit ons aanbod:

 

Basistraining Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet 

Kracht en oplossingsgericht werken

VraagKracht  voor Veiligheid en Welzijn

Intensief Pedagogische Thuis-begeleiding

...

 

Contacteer ons ook voor vormingen, workshops  en lezingen in jouw organisatie.

 

 

Voor meer info klik hier

Intervisie

In intervisie gaan  deelnemers  aan de slag met casussen en vragen die ze zelf meebrengen. Door het stellen van stellen van oplossingsgerichte vragen komt  de vraagsteller op korte tijd en op eigen kracht zelf tot inzichten hoe te handelen. Hij raakt  niet afgeleid door analyses, adviezen of interpretaties van anderen.  De deskundigheid van de eigen organisatie wordt benut , verder ontwikkeld en gedeeld met andere professionals. Jullie kunnen kiezen voor een begeleide intervisie in jullie organisatie of je kan ook deelnemen aan de ntervisies die we in je eigen regio organiseren.  Voor data en locatie in Belgie klik hier.

 

Voor open intervisie in Nederland klik hier.

 

Supervisie

Een individueel leertraject onder begeleiding van een supervisor van VraagKracht waarbij methodisch wordt ingegaan op persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn werk. Het is reflecteren op de eigen werkstijl.

 

Literatuur