Info voor verwijzers

We bieden ambulante begeleiding voor jongeren, hun gezin en volwassenen.  Ons werkgebied in Belgie is omgeving Limburg, Oost en West-Vlaanderen. We gaan met alle soorten vragen van cliënten aan de slag. We kijken naar de goede match tussen de vraag van onze client en de methodische kennis en vaardigheden van de werkers binnen het VraagKrachtteam. 

 

Hieronder een greep uit vragen ...

Algemene vragen

 • Complexe en meervoudige gezinsvragen
 • Vragen omtrent veiligheid en welzijn van clienten
 • Opvoedings- en ontwikkelingsvragen
 • Individuele en gezinsvragen

Concrete vragen

 • Hoe samenwerken  met gezinnen, hun netwerk en verwijzers rond mishandeling, misbruik en verwaarlozing?
 • Vragen rond veiligheidsplannen opmaken en opvolgen.
 • Hoe ouders krachtiger maken in de opvoeding?
 • Vragen rond samenleven met een gezinslid met agressie, autisme, ADHD, psychische problemen, een drugs- of alcoholprobleem.
 • Relatieherstel tussen ouder/opvoeder-kind.
 • Individuele vragen omtrent laag zelfbeeld, angsten, autisme, ADHD, psychische problemen, een drugs- of alcoholprobleem.
 • Samen/apart ouder zijn na scheiding.
 • Vragen rond situaties waar onmiddellijke actie nodig is in het hier en nu.

 

 


Een greep uit onze methodieken

 • VraagKracht voor Veiligheid en Welzijn
 • Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet 
 • Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding
 • Oplossings- en Krachtgericht werken
 • Acceptance en Commitment Therapy
 • Systemische opstellingen