Wie we zijn ...

VraagKracht is een samenwerkingsverband van zelfstandige professionals In Nederland en Vlaanderen.  We leveren in nauwe samenwerking met andere partners een bijdrage aan snelle en creatieve hulpverlening aan kinderen en jongeren, hun ouders/opvoeders, volwassenen en professionele derden. We zijn een generalistisch team en scholen ons voortdurend bij. Tijdens onze wekelijkse intervisie wisselen we vragen en kennis uit met collega's. Daarnaast laten we ons professioneel begeleiden door een supervisor.

Wim Braamse

Medestichter van VraagKracht Nederland, traint werkers binnen de jeugdzorg in Nederland en Vlaanderen in gezinsgerichte methodieken, crisisinterventie, Intensief Pedagogische Thuishulp, Oplossingsgerichte modellen en thema's rond huiselijk geweld . Daarnaast coacht Wim gezinswerkers en teams in hun uitvoerend werk in gezinnen of leefgroepen. Hij geeft cursussen aan kinderen, hun ouders, Jeugdzorg- en onderwijsprofessionals over  uiteenlopende onderwerpen. Hij is nauw betrokken bij de opstart van Vraagkracht teams in Vlaanderen.  Specialiteit van Wim is nauw kunnen aansluiten bij de vraag van de cliënt en zijn directe respectvolle stijl.    

       

                                                                                           e-mail: wim-braamse@vraagkracht.nl 


Danielle Budo                                

Werkte 25 jaar in de Bijzondere Jeugdzorg in België. Sinds 2016 is ze zelfstandig gezinscoach bij VraagKracht zowel in Nederland als in België. Samen met Wim startte zij het team op in Vlaams en Nederlands Limburg en gaat ze op zoek naar vernieuwende samenwerkingsverbanden.  Zij is heel gedreven en enthousiast om mensen in crisis in hun kracht te zetten. Haar specialiteit is kortdurende en oplossingsgerichte ondersteuning bieden aan gezinnen met complexe en meervoudige vragen, partnerschap aangaan en samenwerken aan veiligheid.  Naast gezinsbegeleiding geeft ze vorming en workshops op maat.

 

Tel: 0496 02 95 67                                                            e-mail: danielle-budo@vraagkracht.be                                          


Greet Lust                                                                                              

Startte vanuit haar eigen praktijk StapWijzer met het begeleiden van ouders en teams als zelfstandig gezins- en systeemcoach. Haar passie is werken met ouders en professionals vanuit Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet. Ze geeft trainingen en lezingen voor diverse organisaties.  Vanuit VraagKracht begeleidt Greet gezinnen in Zeeland en Vlaanderen en geeft ze trainingen op maat. 

 

 Tel: 0486 62 66 76                                                          e-mail: greet-lust@vraagkracht.be


Marina Vreeke

Medestichter van Vraagkracht NL en supervisor. Ze staat als zelfstandig ambulant werker in  voor de uitvoering van gezinsgerichte programma's. Daarnaast geeft ze opvoedingscursussen, trainingen en thema-avonden aan kinderen, hun ouders en professionals. Als coach is Marina samen met Wim Braamse nauw betrokken bij de opstart van teams in Vlaanderen.

 

                                                                                          e-mail: marina-vreeke@vraagkracht.nl


VraagKracht

 

 

                               Wil je kennis maken met onze collega's in Nederland? Klik dan op ons logo: